Friday, August 17, 2012

Kata-kata Sahabat Sahabatku, yang dititipkan oleh Ibumu kepada Ibuku,
agar aku melebihkan kasih sayangku kepadamu,

Janganlah kecenderunganmu untuk bersandar kepada orang lain, melalaikan mu dari keharusan menjadikan dirimu sendiri sebagai tempat bersandar yang terbaik.

Engkau memiliki semua bakat untuk menjadikan dadamu tempat tenggelamnya keluh kesah saudaramu, dan tanganmu sebagai pengangkat jiwa mereka yang sedang sedih